Parterapi... Hvordan?

Vi avtaler jevnlige møter i startfasen, ca. hver- eller annen hver uke for å etablere en "flyt" i prosessen. Dere møter i utgangspunktet som par, men i noen tilfeller kan det være hensiktsmessig at dere begge har noen alenetimer i tillegg. Det fokuseres mye på her, nå og fremover, og dere vil som par få konkrete verktøy med dere hjem, for i første omgang å klare å minimere negative og tappende mønstre, slik at det skapes rom for å se hverandre i et annet lys.

Det er som regel ikke det som skjer under selve møtet i parterapi og med terapeuten som er vesentlig, men dagene dere har sammen imellom. Når dere etablerer bruk av "verktøyene" skapes noe nytt, og dere bringer opplevelsene og følelsene rundt dette med tilbake til neste sesjon, hvor vi ser på kommunikasjonen og samspillet mellom dere.

Å være en del av et velfungerende forhold, krever bevisshet og jobbing fra begge parter. Skal det i tillegg ha en effekt for dere som par over tid, må man ta inn over seg at "korte kurer" for så å vende tilbake til gamle mønstre ikke er tilstrekkelig. Man må gå inn i en prosess hvor dere erfarer og (re)etablerer nye mønstre som er gode for dere som enkeltindivider og for parforholdet. En del av terapien handler derfor om praktiske "oppgaver/utfordringer" som dere jobber med i hverdagen, og som kan avdekke hva som fungerer positivt for akkurat deres utfordringer, samt bedre en ofte "sliten" kommunikasjonsform. 

Noen par opplever bedret samspill etter kort tid med parterapi/samtaler, mens andre trenger lengre oppfølgning. Uansett er motivasjon en av faktorene for å lykkes. I forandringsprosesser er det vanlig å føle motstand av og til, og da er det avgjørende at man "tør" og orker å "stå på" samt benytte seg av de "verktøyene" man får til rådighet. Desuten krever all trening på noe nytt, rom for å "feile", og da er det viktig at vi kan motivere oss selv og vår partner til å null-stille og gå på igjen.

Lurer dere på om dette kan være noe for dere? Parterapi kan være inspirerende og forebyggende, ved at dere jobber med blant annet økt bevissthet og kommunikasjon, og løsningsorientering når det er "låst", ved at vi belyser og jobber med samspillet dere i mellom på godt og vondt.

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter