Samtale/terapi

Nesten alle møter utfordringer gjennom livet, det kan føles vanskelig å gå gjennom på egen hånd. Det er vanlig at livet svinger, og vi klarer ofte å komme gjennom livets tunge perioder med støtte i våre nære relasjoner. Varsellampene bør begynne å blinke om dine hverdager begynner å bli begrenset, og da bør du oppsøke din fastlege og- eller terapi hos en fagperson. Kanskje du står overfor viktige valg i livet, og ikke trenger terapi, men ønsker en coach / terapeut å ha samtaler med.

 

Terapi / veiledning kan være positivt om du:

  • opplever problemer i familien, samliv eller andre relasjoner
  • sliter med selvbilde / selvtillit
  • føler tomhet, mangler livsgnist og glede
  • trenger støtte til å bearbeide sorg
  • har møtt veggen og føler deg utbrent
  • står overfor viktige livsvalg
  • sliter med angst eller depresjon
  • har behov for å utvikle og bli bedre kjent med deg selv.
  • Ønsker deg en sparringspartner


Vi holder til på Skillebekk i Oslo rett ved Åpent Bakeri. Trikk 13 går rett til døren, eller du parkerer gratis i gatene etter gjeldende regler.

Er dette noe for deg? En vanlig fordom kan være at du må være psyk for å oppsøke en terapeut, mens det for andre er viktig å "klare alt selv". Kanskje det virker "alvorlig" å oppsøke en utenforstående? Det er friskt i seg selv å ville jobbe med sine utfordringer, enten det handler om "livsstilsproblematikk" eller om du sliter med sorg, angst, depresjon eller andre former for problemer som begrenser deg i din hverdag. Som oftest vil man klare en del utfordringer på egen hånd, med litt støtte fra venner/familie. Men om problemene vedvarer eller utvikler seg og kanskje gir økte plager som tristhet, søvnløshet, sosial isolasjon med mere, kan det være fornuftig å oppsøke en samtalepartner.

Hvor lang tid tar det? For noen kan det etter 5-10 samtaler oppleves en bedring, mens andre trenger å være i et lengre forløp, kanskje over flere år. Dette avhenger av hva du sliter med, og også hvor motivert du selv er for behandling/forandring. I en startfase kan det for noen oppleves som at man får det vondere når man tar tak i vanskelige temaer. Dette er vanlig, og det er viktig at man ikke blir "skremt" fra å fortsette i terapi. Det er viktig at du arbeider sammen med en terapeut som du opplever en god kjemi med, og som du kjenner at du kan bygge opp tillit og trygghet i forhold til.

Du vil bli møtt der du er, og med utgangspunkt i det friske i deg (Normale reaksjoner på hendelser eller situasjone nå eller i fortid) Terapi tar utgangspunkt i din opplevelse / livskvalitet / Psykiske problemer her og nå, samtidig som fortid ofte er en kilde til innsikt i nåværende vedvarende problemer. Et viktig mål er å hjelpe deg til økt innsikt i sammenheng mellom tenking, handling og følelser, bryte selvforsterkende onde sirkler, og ofte usanne oppfattelser / tankesett.

Vi alle består av kropp, følelser, og intellekt, og samspillet mellom disse aspektene er avgjørende for hvordan du har det fysisk og psykisk.

Psykoterapi er en betegnelse for mange forskjellige psykologiske retninger, noen mer kjente en andre. Felles for de fleste er at de har samme grunprinsipper.For mange terapeuter er det vanlig å blande flere former for terapi. Uansett retning viser det seg at det dypest sett er uviktig hvilken teori som ligger til grunn for en vellykket terapi. Alliansen mellom klient og terapeut, altså "kjemien" mellom disse, er av større betydning en terapeutisk retning.

  

Tilbake til "TERAPI"

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter