Om Psykoterapi - Psykosyntese

Psykoterapi


Psykoterapi er en behandlingsform som baserer seg på regelmessige samtaler mellom klient og terapeut. Psykoterapi er et møte med en terapeut- et annet menneske som ser deg og møter deg for akkurat den du er, og hjelper deg å regulere og finne et uttrykk.

Du vil bli møtt der du er, og med utgangspunkt i det friske i deg (Normale reaksjoner på hendelser eller situasjone nå eller i fortid) Terapi tar utgangspunkt i din opplevelse / livskvalitet / Psykiske problemer her og nå, samtidig som fortid ofte er en kilde til innsikt i nåværende vedvarende problemer. Et viktig mål er å hjelpe deg til økt innsikt i sammenheng mellom tenking, handling og følelser, bryte selvforsterkende onde sirkler, og ofte usanne oppfattelser / tankesett.

Vi alle består av kropp, følelser, og intellekt, og samspillet mellom disse aspektene er avgjørende for hvordan du har det fysisk og psykisk.


Samarbeidet mellom klient og terapeut dreier seg om å oppdage, forstå og bearbeide følelser, fantasier og opplevelser fra tidligere og nåværende relasjoner i livet samt bli klar over hvordan man ubevist unngår eller beskytter seg mot skremmende, smertefulle og forstyrrende tanker, følelser og opplevelser med beskyttelsesmekanismer som en gang kan ha vært nødvendige eller hensiktsmessige, men som i dag hindrer en i å leve et godt liv.

Psykosyntese - en retning

Psykosyntesen ble utviklet tidlig på 1900-tallet av den italienske psykiateren Roberto Assagioli. Sammen med bl.a. Carl Gustav Jung studerte Assagioli hos Sigmund Freud. Assagioli ble påvirket av Jung gjennom deres vennskap. Han tok avstand ifra deler av Freuds teori, og laget en egen modell. Han ville bygge en bro mellom vestens analytiske tenkning og østens filosofi. Assagioli ville skape en syntese, - en helhet. Ut fra dette grunnla han sin egen psykologiske teori og modell, og kalte den for Psykosyntese.

Forskning viser at tillit og kjemi mellom klient og terapeut er viktigere en selve den psykologiske retningen.

Mer om Psykosyntese

Interessert i tjenesten? Send oss en mail HER og du vil bli kontaktet i løpet av kort tid.

 

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter